AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Dassen bij het spoor bij Esch in BrabantDassen bij het spoor bij Esch, Brabant


Op dinsdag 21 maart heeft ProRail moeten besluiten het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven stil te leggen. Graafactiviteit van dassen ter hoogte van Esch heeft zich sneller dan verwacht uitgebreid, waardoor de spoor-veiligheid hier niet meer gegarandeerd kan worden.

Das&Boom zet haar kennis en ervaring in dit probleem zo snel mogelijk op te lossen
Das&Boom is als adviseur bij dit project betrokken. Onderzoeken op deze locatie zijn door een collega adviesbureau verricht. De eerste conclusie was dat het gaat om bijburchten, behorende bij een hoofdburcht op ca 1 km afstand. Die pijpen waren vorig jaar grotendeels niet belopen.
Bij dassenburchten zien we vaker een toename van activiteit in dit jaargetijde, mogelijk heeft de extra activiteit te maken met verstoringen bij de hoofdburcht. Dassen wisselen ook van nature van woonplek, zonder voor de mens duidelijke reden.
De urgentie bij het oplossen van dit probleem is evident en dus leidend. Zodra de benodigde toestemming van de overheid binnen is, proberen we de das te dwingen de in gebruik zijnde dassenholen te verlaten en tegelijkertijd te beginnen met het afgraven van de niet in gebruik zijnde pijpen. Dassen die we bij het uitgraven tegenkomen worden onder narcose uit de burcht gehaald. Hierbij is een dierenarts aanwezig. Die dassen worden uitgezet in een toevallig beschikbare kunstburcht, die voor een eerder project is gebouwd. Ook mogelijke jonge dassen worden opgevangen en later elders teruggeplaatst in de natuur.

Uitgangspunt bij het proberen dassen zelfstandig de holen onder het spoor te laten verlaten is de aanname dat deze dassen een alternatief hebben. Het dassenpijpen onder het spoor waren enige tijd geleden niet in gebruik. Door de dassen aan te zetten de holen bij het spoor snel te verlaten kunnen we voorkomen dat dassen in een opvangtraject terecht komen, dat voor de dassen behoorlijk belastend is.

Bij deze urgente ingreep kan lang niet zo zorgvuldig gewerkt als gebruikelijk is en ook wettelijk vereist is, de betrokken dassen lopen dus helaas risico's die Das&Boom gezien de urgentie voor lief neemt.De werkzaamheden zijn gestart op donderdag 23 maart. Eerst is alle begroeiing tegen het talud aan de oostzijde van het spoor verwijderd.
Daar zijn alle aangetroffen dassenpijpen afgesloten met een one-way klep, zodanig dat een das zo ongehinderd mogelijk naar buiten kan, maar niet meer terug. In de omgeving zijn burchten buiten het spoortracé aangetroffen waar de dassen naar toe kunnen.

Deze manier van werken is uitzonderlijk en is alleen te verantwoorden in relatie tot de zeer grote maatschappelijke impact van deze treinstremming. Hier rijden normaal 8 volle intercity's per uur, + stoptreinen + goederenvervoer. In alle andere gevallen krijgt de das veel meer tijd om rustig een beschikbaar (kunstmatig) alternatief te kiezen

Alleen bij een mogelijke kraamburcht kiezen we ervoor geen one-way klep toe te passen, om een mogelijke moederdas de gelegenheid te geven naar jongen zelf te evacueren.


Vrijdag 24 maart is begonnen met gecontroleerd afgraven van de dassentunnels. Daarbij worden de tunnels zoveel mogelijk met de graafmachine en handmatig graven gevolgd. Na elke schep word door een ecoloog in de nieuwe opening gekeken naar de richting van de pijp en een mogelijk aanwezige das.

Er is gezien de korte ontmoedings-tijd een reële kans dat dassen niet naar buiten gaan. Tijdens de graafactiviteiten kan er dus een das worden aangetroffen.
Das&Boom heeft met ProRail afgesproken dat er dan op die plek eerst gestopt wordt met graven. De plek wordt afgedekt en met rust gelaten. Tussen 22.00 en 06.00 u wordt er niet gewerkt, dan heeft de das de gelegenheid alsnog zichzelf in veiligheid te stellen en naar een ander onderkomen te gaan.

Wanneer de das de volgende dag wog wordt aangetroffen, wordt deze met de hulp van dierenarts Henk Luten onder narcose uit de tunnel gehaald en naar een opvangcentrum gebracht om rustig bij te komen.
Deze en mogelijke andere dassen worden daarna elders teruggeplaatst in de natuur, in dit geval in een leegstaande uitzetren met kunstburcht van het Brabants Landschap, die meteen bereid was volledig mee te werken.
Zondag 26 maart is begonnen met het afgraven van de laatste burcht, waar mogelijk jongen zouden kunnen zitten.
De burcht is zeer behoedzaam afgegraven, met graafmachines en ook veel handmatig graafwerk, waarbij ecologen van E.C.O. Logisch en Das&Boom voortdurend gekeken hebben of daarbij dassen in zicht kwamen. Er zijn 4 forse nestkamers aangetroffen (met veel nestmateriaal), Uiteindelijk bleek dat alle dassen de burcht verlaten hadden en dan ook mogelijk aanwezige jonge dassen zelf in veiligheid hadden gebracht. Dit was ook de opzet van de forse ontmoedigings-maatregelen, dassen verlaten namelijk niet zomaar zo snel hun burcht.
Het georganiseerde vangnet om achtergebleven dassen tijdelijk op te vangen bleek niet te hoeven ingezet.realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD