AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Nieuwe herplaatsmethode succesvol


Voor de opvang van hulpbehoevende dassen benut Das&Boom de kennis en faciliteiten, opgebouwd tijdens de afgelopen 40 jaar, om individuele dassenslachtoffers, zoals verkeerslachtoffers en verweesde dassen, op een zinvolle manier te kunnen helpen.

Das&Boom beschikt over een bereikbaarheidsdienst, die 24 uur per dag bereikbaar is voor het geven van informatie en advies aan hulpverlenende organisaties en dierenartsen.

Na revalidatie plaatst Das&Boom hulpbehoevende dassen weer terug in de natuur. Ook daarbij wordt de kennis van afgelopen decennia ingezet, zodat de kans op succes maximaal is.


Nieuwe herplaatsmethode

Omdat het steeds lastiger wordt om een geschikte herplaatslocatie te vinden voor de verweesde dassen, heeft Das&Boom de afgelopen twee jaar een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij jonge dassen worden herplaatst op een rustige plek in bestaand leefgebied, om op een natuurlijke manier op te gaan in de bestaande populatie. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de actuele veldkennis van de diverse Dassenwerkgroepen in ons land.

In najaar 2021 is Das&Boom begonnen een nieuwe herplaatsmethode in de praktijk te brengen. In 2022 konden ook alle dassen op deze wijze herplaatst worden. Diverse materialen zijn hiervoor aangeschaft, waarmee 3 mobiele rennen zijn gerealiseerd.

De dassen worden maximaal 6 weken op hun plek gehouden met behulp van een tijdelijk elektrisch raster (dubbel uitgevoerd). Deze rasters zijn uitgerust met een sms-alarm, dat direct waarschuwt bij stroomuitval. De resultaten zijn positief en Das&Boom gaat deze aanpak verder uitrollen. De nieuwe aanpak is uitgebreid omschreven in een nieuw protocol, dat met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt gecommuniceerd en deel uitmaakt van de voor het terugplaatsen noodzakelijke ontheffingen, afgegeven door diverse provincies.

De nieuw toegepaste methode maakt gebruik van schrikdraad; in Engeland al een beproefde werkwijze.

De kunstmatige verblijven voor de dassen binnen de omheining worden samengesteld, en – indien mogelijk – ingegraven.

Op locaties waar ingraven niet kan/nodig is (bijv. omdat al voldoende beschutting aanwezig is) worden aangepaste verblijven gebruikt: met een ‘dubbel dak’, om beter te beschermen tegen zon en regen.

De dassen blijven netjes binnen het schrikdraad. Na een verblijf van maximaal 6 weken wordt het schrikdraad verwijderd, en hebben de dassen weer hun echte vrijheid!

Met dank aan

De nieuwe herplaatsmethode kon worden gerealiseerd dankzij steun van de volgende partijen:

- Stichting DierenLot
- Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
- Dinamo Fonds
- Manders Brada Stichting
- Crowdfunding via Kentaarealisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD