AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES
DAS & BOOM ADVIES
Das&Boom geeft ook ecologisch advies. Overal waar mensen- en dassenbelangen botsen, kan Das&Boom behulpzaam zijn.
De inzet is plannen op een dasvriendelijke manier te realiseren, zodat de ecologische functionaliteit van dassenburchten behouden blijft en aan de eisen van de Wet natuurbescherming wordt voldaan.
Het geven van zinvolle adviezen vergt een gedegen kennis van de ecologie en leefwijze van de das, actuele kennis over de verspreiding van de das, een uitstekende veldkennis en veel ervaring met het interpreteren van sporen. Das & Boom heeft die kennis en ervaring in de afgelopen 35 jaar opgebouwd en toegepast. Tegenwoordig past Das&Boom deze kennis en ervaring toe om zinvolle, realistische en werkbare oplossingen te bieden.
DIENSTEN
Das & Boom levert een breed scala aan diensten:
• Inventarisatie en monitoring
• Ecologische begeleiding
• Quickscan dassenleefgebied
• Ontheffingen Wet natuurbescherming, ecologisch werkprotocol
• Ontwikkelen inrichtings- en/of
compensatieplannen
• Advisering faunavoorzieningen voor dassen
• Advisering overlast door dassen
• Dassenverhuizingen
realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD