AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ADVIES
ADVIES
DAS & BOOM ADVIES
Dassen, dassenburchten en het leefgebied van de das zijn beschermd. Dat betekent dat het voorkomen van dassenburchten in een gebied, waar ruimtelijke ingrepen gepland zijn, van grote invloed kan zijn bij het realiseren van die plannen. Er kan alleen een ontheffing verleend worden, wanneer de dassenpopulatie niet nadelige beïnvloed wordt door de plannen.
Het geven van zinvolle adviezen vergt een gedegen kennis van de ecologie en leefwijze van de das, actuele kennis over de verspreiding van de das, een uitstekende veldkennis en veel ervaring met het interpreteren van sporen.
Das & Boom heeft die kennis en ervaring in de afgelopen 35 jaar opgebouwd en toegepast. Tegenwoordig past Das&Boom deze kennis en ervaring toe om zinvolle, realistische en werkbare oplossingen te bieden.
DIENSTEN
Das & Boom levert een breed scala aan diensten:
• Inventarisatie en monitoring
• Ecologische begeleiding
• Quickscan dassenleefgebied
• Ontheffingen Wet natuurbescherming, ecologisch werkprotocol
• Ontwikkelen inrichtings- en/of
compensatieplannen
• Advisering faunavoorzieningen voor dassen
• Advisering overlast door dassen
• Dassenverhuizingen
realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD