AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Inventarisatie & monitoring


Inventarisatie

Das&Boom beschikt over een uitgebreide en actuele database met daarin meer dan 6000 dassenburchten in Nederland. Bovendien registreert Das&Boom dagelijks alle meldingen van verkeersslachtoffers. Met behulp van deze gegevens, aangevuld met veldonderzoek, kan Das&Boom advies geven over de aanwezigheid van dassen in heel Nederland. Daarbij kan de actuele status van een dassenburcht worden vastgesteld (bewoond, onbewoond, kraamburcht) en de functie van de omliggende gebieden voor de das (bijvoorbeeld primair/secundair foerageergebied). Deze gegevens zijn noodzakelijk bij het al dan niet verlenen van een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen in het dassenleefgebied.

Monitoring

Das&Boom kan onderzoek verrichten en rapporteren over de aanwezigheid van dassen in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode en daarmee bijvoorbeeld de effecten van een ruimtelijke ingreep op de aanwezige dassenpopulatie monitoren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de reeds bij Das&Boom aanwezige kennis van de plaatselijke populatie en de gegevens van de verkeersslachtoffers in dat gebied, aangevuld met veldonderzoek, visuele observaties en cameraobservaties. Een dergelijke monitoring maakt regelmatig deel uit van een ontheffing voor een bepaalde ruimtelijke ingreep. Zo kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of de uitgevoerde mitigerende maatregelen effectief zijn en de dassenpopulatie dus geen overlast ondervindt van een ruimtelijke ingreep in een dassenleefgebied.


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD